.

Az Ön kosara még üres!

Dell UltraSharp U2412M
bruttó 74900 Ft

-------------------------------

lp2275w

HP LP2275W
bruttó 19900 Ft

---------------------------

phillips_231p4q

Philips 231P4Q
bruttó 30900 Ft
Kérjük írja be a keresett termék nevének egy részletét, majd üssön entert!


E-mail:

Jelszó:

..........................................

regisztrci

Elfelejtett jelszó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (”ászf”) a weboldalon (továbbá: weboldalon) a Hexabyte Kft. által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, a Hexabyte Kft. és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos 2010. december 7.-től)

 
CÉGADATOK

Cégnév:

Hexabyte Kft.

 


Cégjegyzékszám:

Cg.01-09-863534

Nyilvántartó cégbíróság:

Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság

Adószám:

13597405-2-42

 Székhely

1157 Budapest Zsókaváru.34. (ügyfeleket nem fogad).

Képviselő neve:

Halmos János

Telefon:

+36-70/224-1695

Email cím

info@monitorguru.hu

 

 

 
Vásárlás menete, megrendelés

Válassza ki a webshop kínálatából a megfelelő termékeket és tegye be a kosárba.
A megfelelő termékek kiválasztását követően, amennyiben nem kíván további terméket a kosárba tenni, válassza a Pénztár alatt található „Megrendelés” menüpontot. Ezt követően szükséges kitöltetni a megrendelést. A kosárba tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés az Hexabyte Kft. és a vevő között a vevő által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ászf szerinti feltételekkel jön létre. Emiatt nagyon fontos, hogy a megrendelést pontosan töltsék ki. A megrendelés véglegesítése előtt a weboldal felkínálja a megrendelés ellenőrzésének/módosításának a lehetőségét. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a megrendelést a véglegesítést megelőzően. 
A megrendelését rendszerünk email-ben automatikusan visszaigazolja a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. 

A megrendelés kizárólag elektronikus úton, telefonon, e-mailen, levélben áll módunkban elfogadni.
A jelen ászf alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.
A megrendeléseket a teljesítést követő 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

Termékek ára, a vásárlás költségei

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A feltüntetett árak bruttó árak, a 27% áfát tartalmazzák. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Szolgáltató a Vevő által megrendelt termékről, illetve a szállítási díjért kifizetett összegekről számlát állít ki.
A termékek árán kívül szállítási díjat kell a vevőnek megfizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a postaköltséget. A szállítási díj a megadott futárszolgálat mindenkor hatályos csomagszállítási díjszabásához igazodik. 

Szállítási feltételek

A megrendelt termék(ek)et a futárszolgálat szállítja házhoz.Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja.

Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy a postai értesítőt, amelyeket kérjük őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

Elállás joga

A jelen ászf alapján a weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő tizenöt munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A tizenöt munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. 

A vevőnek tudnia kell igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél leírtakat.
A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ászf “Cégadatok” fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból az Hexabyte Kft. nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.
Elállás esetén a vevő köteles a termék, sérülésmentességét megőrző csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni a Hexabyte Kft.részére. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. 
Az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. A Hexabyte Kft. jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából  eredő kárának értékét.

Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben teheti meg:
1157 Budapest Zsókaváru.34. HEXABYTE Kft.

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.
A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.
Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:
megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);
elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);
a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
az ezüstékszer értékesítési tevékenységet a Magyar Kereskedelmi és Ellenőrzési Hivatal ellenőrzi (bővebb információt a www.mkeh.gov.hu weboldalonj talál);
Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.
A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Hexabyte Kft. a weboldal üzemeltetése és a honlapon kifejtett tevékenysége során az alább részletezett jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.

Általános rendelkezések

A weboldal az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése, stb. során.
Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján Társaságunk a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.
Társaságunk az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.
Folyamatosan biztosítani kell, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa, melyet Társaságunk minden egyes kiküldött hírlevélben biztosít a felhasználó részére. A hírlevél végén található linkre való kattintással, egy így megküldött emailben lehet leiratkozni hírlevél szolgáltatásunkról. Az adatkezelés megtiltása adott esetben azonban megakadályozhatja a termékértékesítés teljesítését.
Társaságunk törli a szolgáltatás nyújtása során felvett adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt (szerződés meghiúsult, vagy teljesítve lett), vagy az érintett így rendelkezik (megtiltja az adatkezelést). Társaságunk, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezése szerinti, a megrendelések teljesítését követő 30 napig tárolja a megrendelésre vonatkozó adatokat az esetleges panaszok, elállás intézése végett. Ezen határidő leteltét követően Társaságunk törli a felvett adatokat.
Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Ezen kötelezettségünknek Társaságunk a hírlevélben és a megrendelést visszaigazoló emailben található linken keresztül tesz eleget. Társaságunk részére megküldött emailben feltett, erre irányuló kérdéseket Társaságunk 2 munkanapon belül megválaszolja. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat.
Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  • tájékoztatás
  • helyesbítés
  • törlés
  • betekintés
  • tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.